• Українською
Вернадський Володимир Іванович

Вернадський Володимир Іванович

28.02.1863—06.01.1945

Природодослідник, видатний мислитель, мінералог і кристалограф, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології та вчення про біосферу, організатор багатьох наукових установ. Академік АН СРСР (1912), перший президент АН Української РСР (1919).

Биография

Фото

Біографія

Вернадський Володимир Іванович — природодослідник, видатний мислитель, мінералог і кристалограф, основоположник геохімії, біогеохімії, радіогеології та вчення про біосферу, організатор багатьох наукових установ. Академік АН СРСР (1912), перший президент АН Української РСР (1919), член Чехословацької (1926) і Паризької (1928) АН. У 1885 році закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького університету. Брав участь у роботі студентських народницьких гуртків разом з А. Ульяновим.

З 1890 року — приват-доцент мінералогії Московського університету. Професор Московського університету (1898-1911). Брав участь у земському русі на захист вищої школи. На знак протесту проти реакційних заходів царського уряду пішов з Московського університету.

З 1914 року директор Геологічного і мінералогічного музею Петербурзької АН. Один з організаторів Комісії з вивчення природних продуктивних сил Росії (КЕПС; голова 1915-30), з якої виросли інститути: керамічний, оптичний, радієвий, фізико-хімічний та платини і ін.

З 1922 по 1939 директор організованого ним Державного радієвого інституту. У 1927 році організував в АН СРСР Відділ живої речовини, перетворений в 1929 році у біогеохімічну лабораторію (директор 1927-1945), що згодом стала інститутом геохімії та аналітичної хімії ім. Вернадського.

Вернадський був одним з організаторів Комісії з вивчення вічної мерзлоти (нині інститут). У 1937 році з ініціативи Вернадського була створена Міжнародна комісія з визначення віку порід радіоактивним методом. У 1939 році Вернадський спільно з іншими вченими організував Комісію з ізотопів. Працював у Парижі (у Радієвому інституті М. Кюрі-Склодовської в Сорбонні), Празі (у Карловому університеті) та ін.

У своїх дослідженнях Вернадський висунув найбільші, що представляють велике практичне значення наукові проблеми: будови силікатів, геохімії рідкісних і розсіяних елементів, пошуків радіоактивних мінералів, ролі організмів у геохімічних процесах, визначення абсолютного віку гірських порід і багато ін. У свої наукових роботах «Досвід описової мінералогії» (1908 −1922) і «Історії мінералів земної кори» (1923-1936) Вернадський висунув нову еволюційну теорію походження мінералів (генетичну мінералогію). Велике значення мали дослідження Вернадського про будову силікатів і алюмосилікатів, що становлять більшу частину земної кори. Вчення Вернадського про роль каолінового ядра і будові алюмосилікатів лягло в основу сучасної кристалографії, а уявлення про парагенезіс і ізоморфних рядах — в основу одного з наукових методів пошуків корисних копалин.

Вернадський — один з основоположників геохімії, він перший ввів в Росії спектральний метод для вирішення геохімічних завдань. Займався вивченням рідкісних і розсіяних хімічних елементів у ізоморфних з’єднаннях і у розсіяному стані. Багато уваги приділив вивченню хімічного складу земної кори, океану і атмосфери. У «Нарисах геохімії» (1927) Вернадський виклав історію кремнію і силікатів, марганцю, брому, йоду, вуглецю, радіоактивних елементів у земній корі. Радіогеологічні дослідження Вернадського стосуються ролі радіоактивних елементів в еволюції Землі. Починаючи з 1910 року Вернадський проводив пошуки родовищ радіоактивних мінералів і хімічні дослідження на радій і уран. Передбачив значення радіоактивних речовин (1911). Розглядаючи воду як мінерал, Вернадський у роботі «Історія мінералів земної кори» дав мінералогію води. Ним розвивалося вчення про єдність вод Землі.

Створена Вернадським біогеохімія вивчає геохімічні процеси, в яких беруть участь організми. Вернадський є основоположником сучасного вчення про біосферу. Сукупність живих організмів у біосфері він назвав живою речовиною. Згідно з ученням Вернадського, жива Речовина, трансформуючи сонячне випромінювання, залучає неорганічну матерію у безперервний кругообіг. Величезна роль вчення Вернадського про біосферу та її розвиток в повній мірі почала виявлятися з ІІ-ї половини ХХ ст. Цьому сприяли, з одного боку, розвиток екології, в якій поняття біосфери є одним з основоположних, а з другого — розвиток сучасної науково-технічної революції, яка висунула в якості однієї з першочергових завдань проблему впливу людства на природу. Біосфера під впливом наукових досягнень і людської праці поступово переходить у новий стан — ноосферу — сферу розуму. Ідеї Вернадського про ноосферу, що представляють велике філософське узагальнення, виникли на стику двох основних напрямків його наукової діяльності — біогеохімії та історії наук. Останній Вернадський приділяв особливу увагу, вказуючи, що в моменти вибуху наукової творчості, науково-технічної революції «наукова думка є знаряддям досягнення нового». Проведені Вернадським аналізи еволюції наукової думки та наукового світогляду, а також дослідження структури науки представляють найбільший внесок у наукознавство, одним з основоположників якого був Вернадський. Багато сторінок його праць присвячені фундаментальним філософським проблемам природознавства. Він підкреслював, що ХХст. є періодом ломки корінних природничих уявлень.

.:Друзi:.

 
Okaerinasai Constructors, 2007-2013